Parterapi

Det er svært at snakke med andre om problemer i parforholdet. Derfor kan det opleves som en lettelse at få hjælp fra en professionel og nærværende parterapeut, der ikke er forudindtaget, men har som udgangspunkt, at I hver især har gjort jeres bedste og blot kan mærke, at I ikke kan nå hinanden og derfor er kørt fast.

I mit arbejde med par har jeg fokus på:

  • at hjælpe jer med at sætte ord på emner og følelser, som det har været svært for jer at udtrykke
  • at hjælpe jer til at kommunikere mere åbent og direkte og dermed lære jer at se og høre hinanden bedre
  • at hjælpe jer til at transformere bebrejdelser til klare budskaber om egne ønsker og behov
  • at lære jer at håndtere konflikter, så der ikke i situationen bliver en taber og en vinder, men at I begge to bliver vindere.

Hvis I, eller Ún af jer, overvejer skilsmisse, kan parterapi være en helt afgørende hjælp til:

  • at finde ud af, om I har mulighed for sammen at bearbejde gamle og aktuelle smerter og sår
  • at mærke, om I har lyst, vilje og mod til at forsøge at genetablere kærligheden og respekten mellem jer
  • hvis I beslutter jer for skilsmisse, at denne kan foregå med respekt for den anden og give mulighed for fortsat forbindelse og måske venskab.

I hele terapiprocessen er jeg en aktiv, sagkyndig, engageret og ufordømmende medspiller. Hvis I ønsker det, giver jeg jer øvelser mellem terapisessionerne, så I derhjemme kan fortsætte processen.


Klinik for terapi Århus