Individuel Terapi

Der kan være mange forskellige grunde til at vælge at gå i terapi. Dem jeg oftest hører er, at

  • du har problemer i dit privatliv eller på din arbejdsplads
  • du oplever en eksistentiel krise, hvor du gradvist er blevet handlingslammet og mister livsmod og livsglæde
  • du føler behov for at udvikle sider af dig selv, blive bedre til at udtrykke følelser og ønsker og dermed også din evne til at omgås andre.

Uanset hvad dine grunde kan være, er dit ønske om at gå i terapi et livstegn. Og det er et godt udgangspunkt for at komme videre.

Som erfaren gestalt- og psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med

  • at finde ind til kernen i dine problemer
  • at bearbejde gamle smerter
  • at gøre dig opmærksom på tillærte adfærdsmønstre, som ikke gavner dig nu i dit liv
  • at lade nye indsigter synke ind
  • at eksperimentere med nye former for adfærd, der rummer større muligheder for udvikling.


Klinik for terapi Århus